MTÜ Avalike ürituste korradajate liit MTÜ Avalike ürituste korraldajate liit
NGO Estonian Union of Organizers of Public Events

Kompetentsikeskus


Kui siin lehel ei leidu vajalikku infot avaliku ürituse korraldamiseks või tekivad küsimused, siis palume kirjutada  ja vastame kindlasti, vajadusel kaasame vastamisel ka valdkondade spetsialiste. 


AMETLIKUD ALUSED AVALIKU ÜRITUSE KORRALDMISEKS

Politsei ja Piirivalveamet: Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek. Avaliku koosolekuna tuleb mõista kogunemist meelsuse avaldamiseks ning seda reguleerib korrakaitse seadus. Spordivõistluste korraldamist reguleerib täiendavalt Spordiseadus.

Kohalikul omavalitsusel (KOV) on õigus oma haldusterritooriumil kehtestada avaliku  ürituse korraldamise ja pidamise nõuded, sh kehtestada ürituse loa taotlemise ja kooskõlastamise kord. Enamus KOV-e on vastavad eeskirjad kehtestanud. Soovitame esmakordselt KOV territooriumil üritust korraldada soovival isikul kõigepealt tutvuda KOV kehtestatud avaliku ürituse korraldamise nõuetega, reeglina leiab need hõlpsasti KOV veebilehelt (võivad olla ka RT-s avaldatud).

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemist soovitame alustada võimalikult varakult, see on eelduseks, et saate vajalikud kooskõlastused ja KOV loa õigeaegselt, üritus kulgeb turvaliselt ja tõrgeteta.

SEADUSED

Korrakaitseseadus (Riigi Teataja)
Spordiseadus (Riigi Teataja)
Spordiseadus (Kultuurimninisteerium)

MÄÄRUSED ja muu kord

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded. (Riigi Teataja)
Juhul kui kohalik omavalitsus ei ole kehtestanud avaliku ürituste loa taotlemise korda, tuleb avaliku ürituse taotlus esitada otse vastava piirkonna Päästeameti päästekeskusele. (Päästeamet)
Avaliku ürituse kooskõlastamine. (Politsei- ja Piirivalveamet)
Rahvaürituse korraldamise loa taotlemine. (Keskkonnaamet)

Avalikul üritusel jäätmete kogumiskohtade graafilised tähistused (2020)

2012. aastal valminud uuring "Eestis toimuvate kultuuri- ja spordisündmuste regionaalse majanduslik mõju hindamine ning analüüs"
Festivalide uuring 2022
Ilutulestik - faktid, oletused ja võrdlused
Kuidas koguda avalikul üritusel jäätmeid ja milliseid nõusid kasutada? (Tallinna Strateegiakeskus, ettevõtlusteenistus)
Tallinna jäätmemajanduse juhendmaterjalid (Tallinna Strateegiakeskus, ettevõtlusteenistus)
Ühekordsete nõude kasutamise uued reeglid Tallinna avalikel üritustel. (Tallinna Jäätmekeskus)
Avaliku esituse load ja tariifid. (Eesti Autorite Ühing)
Muusika kasutajatele. (Eesti Esitajate Liit)
Muusika avalik esitamine. (Eesti Fonograamitootjate Ühing)
Muusika avaliku esitamise õigused. (Eesti Fonogrammitootjate Ühing)
Pürotehnilise toote kasutamine. (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded (Riigi Teataja)
Koerte ja kasside pidamise eeskiri. (Riigi Teataja)
Ühekordsete nõude kasutamise uued reeglid Tallinna avalikel üritustel. (Tallinna Jäätmekeskus)
Eriolukord: Kultuur ja üritused. (kriis.ee)
Terviseameti juhendid. (Terviseamet)
Reklaamivõimalused Rahvusringhäälingus. (ERR)


tasuta reklaamivõimalused

ERR kultuuriteated
www.puhkaeestis.ee

www.kuhuminna.ee
huvi.tallinn.ee
www.laadakalender.ee (endine www.messid.ee)


HEA TEADA ja huvitavat lugemist

Jäätmemahutite märgistused avalikele üritustele. (Pro Koosolek 1 / 2020)
Mis on Korrakaitseseadus? (Vikipeedia)
Mida peab teadma avaliku ürituse korraldaja? (Saarte Hääl)
Hoia tee abistajale vaba! (Häirekeskus)
Lugeja küsib: Millal peab taotlema avaliku ürituse korraldamise luba? (meiemaa.ee)
Keskkonnasõbralikud avalikud üritused. (Tartu Loodusmaja)
Kuidas muuta sündmused keskkonnasõbralikumaks? (Acento)
Avalike ürituste lubmise põhiseaduslik aspekt. (Tiina Kärsna lõputöö)