MTÜ Avalike ürituste korradajate liit MTÜ Avalike ürituste korraldajate liit
NGO Estonian Union of Organizers of Public Events

Kui siin lehel ei leidu vajalikku infot avaliku ürituse korraldamiseks või tekivad küsimused, siis palume kirjutada info@liit.ee ja vastame kindlasti, vajadusel kaasame vastamisel ametnikke ja valdkonna spetsialiste. AMETLIKUD ALUSED AVALIKU ÜRITUSE KORRALDMISEKS

Politsei ja Piirivalveamet: Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek. Avaliku koosolekuna tuleb mõista kogunemist meelsuse avaldamiseks ning seda reguleerib korrakaitseseadus. Spordivõistluste korraldamist reguleerib täiendavalt Spordiseadus.

Kohalikul omavalitsusel (KOV) on õigus oma haldusterritooriumil kehtestada avaliku  ürituse korraldamise ja pidamise nõuded, sh kehtestada ürituse loa taotlemise ja kooskõlastamise kord. Enamus KOV-e on vastavad eeskirjad kehtestanud. Soovitame esmakordselt KOV territooriumil üritust korraldada soovival isikul kõigepealt tutvuda KOV kehtestatud avaliku ürituse korraldamise nõuetega, reeglina leiab need hõlpsasti KOV veebilehelt (võivad olla ka Riigi Teatajas avaldatud).

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemist soovitame alustada võimalikult varakult, see on eelduseks, et saate vajalikud kooskõlastused ja KOV loa õigeaegselt!


ÜLERIIGILISELT KEHTIV KORD JA JUHENDMATERJALID

Korrakaitseseadus (Riigi Teataja)
Spordiseadus (Riigi Teataja)
Spordiseadus (Kultuurimninisteerium)
Pakendiseadus (Riigi Teataja)

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded. (Riigi Teataja)
Juhul kui kohalik omavalitsus ei ole kehtestanud avaliku ürituste loa taotlemise korda, tuleb avaliku ürituse taotlus esitada otse vastava piirkonna Päästeameti päästekeskusele. (Päästeamet)
Avaliku ürituse kooskõlastamine. (Politsei- ja Piirivalveamet)
Rahvaürituse korraldamise loa taotlemine. (Keskkonnaamet)

Avalikul üritusel jäätmete kogumiskohtade graafilised tähistused (Pro Koosolek 1 / 2020)

Avaliku esituse load ja tariifid. (Eesti Autorite Ühing)
Muusika kasutajatele. (Eesti Esitajate Liit)
Muusika avalik esitamine. (Eesti Fonograamitootjate Ühing)
Muusika avaliku esitamise õigused. (Eesti Fonogrammitootjate Ühing)
Pürotehnilise toote kasutamine. (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded (Riigi Teataja)
Koerte ja kasside pidamise eeskiri. (Riigi Teataja)
Terviseameti juhendid. (Terviseamet) 

Eriolukord: Kultuur ja üritused. (kriis.ee) 


OMAVALITSUSTE KEHTESTATUD KORD JA JUHENDMATERJALID

TALLINN - ROHELINE PEALINN

Tallinna Linnavalitsuse esitluskeskuses (Vabaduse väljak 7, esimesel korrusel) 29. veebruaril 2024 toimunud avalike ürituste infopäeva materjalid:
Politsei-ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakond
Tallinna Transpordiamet


HEA TEADA

Festivalide uuring 2022 
Ilutulestik - faktid, oletused ja võrdlused 
2012. aastal valminud uuring "Eestis toimuvate kultuuri- ja spordisündmuste regionaalse majanduslik mõju hindamine ning analüüs"

Mis on Korrakaitseseadus? (Vikipeedia)
Mida peab teadma avaliku ürituse korraldaja? (Saarte Hääl)
Hoia tee abistajale vaba! (Häirekeskus)
Lugeja küsib: Millal peab taotlema avaliku ürituse korraldamise luba? (meiemaa.ee)
Keskkonnasõbralikud avalikud üritused. (Tartu Loodusmaja)
Kuidas muuta sündmused keskkonnasõbralikumaks? (Acento)
Avalike ürituste lubmise põhiseaduslik aspekt. (Tiina Kärsna lõputöö)
Reklaamivõimalused Rahvusringhäälingus. (ERR)


TASUTA REKLAAMIVÕIMALUSED

ERR kultuuriteated
www.puhkaeestis.ee

www.kuhuminna.ee
huvi.tallinn.ee
www.laadakalender.ee (endine www.messid.ee)