MTÜ Avalike ürituste korradajate liit MTÜ Avalike ürituste korraldajate liit
NGO Estonian Union of Organizers of Public Events

Agendad ja koostööprojektid


Liitu meiega - koos kostavad sõnumid kaugemale!

Avalike ürituste korraldajate liidu peamine eesmärk on lahendada Eesti avalike ürituste ja avalikkusele suunatud erinevat liiki ürituste korraldajate ühiseid muresid, saada ja jagada liidu liikmete kogemusi valdkonna edendamiseks ning olla esindusorganisatsioonina heaks partneriks kõigile, kes seda soovivad ja vajavad. Samuti on oluline väärtustada korraldussektori ettevõtjate tegevust arvukate sidusvaldkondade tööandjana ning riigile maine- ja turismitulu loojana. Liidu üheks tegevuseks on selgitada avalikkusele, et avalike ürituste korraldamine on reaalne ettevõtlus, mis toob tulu kogu ühiskonnale. Liiduga liitumise kohta saab lisainfot siit.


AGENDAD

Avalike ürituste korraldajate liidu iga-aastasel üldkoosolekul arutatakse aktuaalsete teemade üle ja liidu juhatus kinnitab teemad (agendad), mis on liidu liikmete ja valdkonna arendamise huvides olulised lahendada või arendada. Igal agendal on oma vastutav projektijuht ja töörühm, kindel ajakava ja liidu liikmetele protsessist ja tulemustest ülevaate andmise kord ja tähtaeg. Kui teil on teada mõni oluline probleem või teema, mis võiks olla liidu liikmete ja valdkonna arendamise huvides liidu ametlikuks ja avalikuks agendaks, siis andke sellest teada aadressil 


AGENDA 1: korraldajate andmebaasi loomine

Eesti avalike ürituste (sh avalikkusele suunatud ürituste) korraldajate andmebaasi loomine, selle uuendamine igal aastal ja infovahetuse arendamine.
Head korraldajad: Andke endast märku aadressile , kanname teie kontaktandmed liidu liikmetest Eesti korraldajate andmebaasi ja jagame teiega valdkonna arendamiseks olulist infot!


AGENDA 2: Avalike ürituste korraldamise olulisuse mõtestamine ja sidusus valdkondadega

Riigis toimuvate avalike (sh avalikkusele suunatud) ürituste mõju ettevõtlusele, inimeste elukvaliteedile (heaolule) ja riigi mainele (seondub turismiettevõtluse ja muude valdkondadega). 
Projektijuht: Tarmo Hõbe,  


AGENDA 3: COVID-19 eri- ja hädaolukorrast tulenevad küsimused

COVID-19 eri- ja hädaolukorrast tulenenud ja tulenevate küsimuste lahendamine ja teemade kommunikeerimine nii liikmetele kui avalikkusele, nende seas: 
A: Avalike ürituste korraldamiseks seatud piirangud;
B: Piletite tagasiostmine ja platsimaksude tagastamine;
C: Avalike ürituste korraldajatele ette nähtud toetusmeetmed;
D: Terminoloogilised täpsustused seadusandluses.
Projektijuht: Liidu liikmete kollektiivne teema, koordineerivad juhatuse liikmed, kontaktisik Auris Rätsep,


AGENDA 4: Kultuuri- ja spordiürituste piletite käibemaksu vähendamine

Agenda koostöös Music Estonia ja teiste organisatsioonidega.
Projektijuht: Tarmo Hõbe,  


AGENDA 5: Jäätmekäitlus avalikel üritustel

“Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord alates 1. oktoober 2019” määruse praktikas elluviimine ja riigis kehtestatavate avalikke üritusi puudutavate jäätmekäitlusteemaliste seaduste ja määruste loomisel osalemine. Materjalid on lehel www.eestimessid.ee/prokoosolek2020 ja teema on ka järgnevate Pro Koosolekute päevakorras.
Projektijuht: Auris Rätsep,  


AGENDA 6: Avalike ürituste korraldamise arendamine

Avalike ürituste korraldamise võimaluste ja tingimuste arendamine, nende seas: 
A: Toimumiskohtade olemasolu, renditingimused, tehnilised tingimused;
B: Tasude ja maksude määrad ja tingimused;
C: Koostöö omavalitsustega.
Projektijuht: Lauri Viikna,


KOOSTÖÖPROJEKTID

PRO KOOSOLEK - ÜRITUSTE KORRALDAJATE KOHTUMISPAIK

SA Tallinna Lauluväljak ja Eesti Messid koostöös partneritega kutsuvad Eesti avalike ürituste korradajad igal aastal ühisele koosolekule. Päevakorras on valdkonnas aktuaalsed teemad, mis kõnetavad kõiki korraldajaid.

Koosoleku veebileht: www.prokoosolek.ee


praktikale või vabatahtlikuks?

Kui soovid teha koolipraktikat või tööd vabatahtlikuna avaliku ürituse korraldamisel, siis kirjuta meile  ja saadame sinu soovi liidu liikmetele, kes võtavad huvi korral ühendust. 


AÜKL Kutse liitumiseks copy.jpg